Teaser image

Overte si zakúpený tovar !

Unikátne kódy Vás ochránia pred nákupom nepravých výrobkov.

Icons

Okamžité overenie

Overte si pravosť produktov priamo u svojho predajcu po nákupe cez SMS, alebo v pohodlí domova cez našu webovú bránu.

Unikátny skrytý kód

Každý produkt je označený unikátnym kódom, ktorý sa nikdy neopakuje. Týmto zaručujeme každému produktu unikátnosť pri overení pravosti.

Pravosť produktu

Ak sa Váš kód nenachádza v našej databáze, asi ste sa stali obeťou podvodu a Váš zakúpený produkt pravdepodobne nie je pravý!

Bojujeme proti imitáciám !

označovanie vyrobených produktov je jediný spôsob, ako zabrániť predaju imitácií originálov

Falzifikáty

Čím ďalej, tým viac sa stretávame s napodobeninami lukratívneho tovaru, ktoré zaplavujú trh. Bežne viditeľné sú falzifikáty potravín, alkoholu, cigariet, náhradných dielov do automobilov, mazív, spotrebnej elektroniky, batérií do mobilov a notebookov, liečiv, značkového oblečenia, kozmetiky, parfumov a pod.

Náš zámer

Primárnym účelom A TEST CODE je ochrana spotrebiteľa a ochrana značky a dobrého mena výrobcu.

Sú dve skupiny spotrebiteľov:
Tou prvou sú spotrebitelia, ktorí kupujú daný tovar za účelom minimalizácie nákladov aj za cenu nízkej kvality.
Druhou skupinou sú spotrebitelia, ktorí kupujú nevedomky falzifikát za rovnakú cenu, ako originál. Ochrana je zameraná hlavne na túto skupinu spotrebiteľa, pretože prvá skupina to robí vedome. Neprimerane nízka cena výrobku je hlavný ukazovateľ, že daný produkt nie je originál.

Ochrana

Ochrana sa týka ako zdravia v prípade požívatín, tak ochrany financií a osobných vecí, ktorým hrozí zníženie životnosti alebo znehodnotenia v prípade použitia neznačkových a nekvalitných komponentov alebo prevádzkových kvapalín ako napr. mazív v automobiloch.

Prečo A TEST CODE?

Výrobcovia sa chránia rôznymi spôsobmi, ako je vystavenie certifikátov so sériovými číslami alebo hologramov. Je takáto ochrana naozaj bezpečná?

Podľa našich prieskumov a bežnej praxe nie! Výrobcovia falzifikátov taktiež pristúpili k výrobe týchto certifikátov a hologramov, čím sa dostali na úroveň podkladu, čiže sa daný falzifikát stane nerozoznateľným od originálu. Hlavný nedostatok je nemožnosť skutočného overenia, či daný produkt je originál alebo nie, lebo neexistuje žiadna databáza alebo priame transparentné preukázanie originality výrobcom. A TEST CODE ponúka túto možnosť priameho overenia špecifického kódu pre každý produkt so zabezpečenou databázou, v ktorej sú uložené kódy pre každého výrobcu, ktorý si daný produkt objednal. Tým pádom sa presne určí, či daný tovar bol skutočne vyrobený pre danú spoločnosť.

1 Primárny účel

  • Ochrana spotrebiteľa pred nákupom falzifikátov vydávaných za originál a za cenu originálu.
  • Ochrana zdravia spotrebiteľa, ak sa jedná o falšovanú požívatinu, liečivo alebo kozmetiku (napr. možné kožné obtiaže)
  • Ochrana pred poklesom hodnoty značky a dobrého mena výrobcu daného produktu.

2 Sekundárny účel

  • Možnosť vystopovania odcudzeného tovaru prostredníctvom lokalizácie kódu IP adresou alebo číslom mobilného telefónu, z ktorého bola odoslaná potvrdzovacia SMS.
  • Eliminácia predaja falzifikátov, čo v konečnom dôsledku prináša pozitívny ekonomicky efekt výrobcom.